Vzdělávací program

Seberealizace prostřednictvím principů starověkých civilizací a jejich využití v moderní době. Jak využít starověkou moudrost pro lepší život dnes?

Tento vzdělávací program Nové Akropolis nabízí hlubší porozumění vlastní identity a vnímání světa kolem nás.

Rozvíjejte své dovednosti:

17 týdnů s praktickou filozofií v moderním životě

 

Budeme probírat a analyzovat myšlenky a filozofie velkých civilizací minulých ér a jejich praktické využití v kontextu současného, běžného života. Cílem kurzu je pomoci vytvářet uvědomělý a plný život založený na pochopení etiky, lidských hodnot a historických zákonitostí. Kurz také obsahuje praktické psychologické cvičení určené k rozvoji osobních dovedností. Tento komplexní soubor přednášek je kombinací filozofie, historie, psychologie a sociálních věd, které poskytují ucelený pohled na život a lidskou existenci.

 

Celkem 17 témat kurzu je rozděleno do 3 bloků:

1. Etika

Etika pomáhá nahlédnout do vlastního nitra, vlastní psychiky a zákonů, které řídí lidskou bytost. Umožňuje člověku se zorientovat se v sobě samém a rozvíjet to nejlepší v člověku, vlastní vnitřní sílu.

2. Sociopolitika

V tomto bloku nahlédneme do zákonů fungování společnosti a mezilidských vztahů. Zaměříme se na to, jak se naučit harmonickému soužití a spolupráci
s ostatními.

3. Filozofie dějin

Pomáhá naučit se číst v dějinách a pochopit jejich logiku a kontinuitu. Přivádí člověka k pochopení významu dnešní doby a k zamyšlení se nad sebou, jako jejím aktérem
a tvůrcem.

Kurz praktické filozofie vám mimo jiné nabízí

17 poutavých témat

Představí vám rozličné myšlenky a hodnoty přítomné v klasických filozofiích, které jsou velmi aktuální při hledání odpovědí na problémy současného člověka.

Syntézu lidského poznání

Filozofie je syntéza lidského poznání, není to samostatná specializace.

Učí lepšímu porozumění historie a kultury, což může obohatit kulturní a společenskou perspektivu.

Osobní rozvoj

Učí řešit etická dilemata, a jak se rozhodovat na základě hodnot a principů, namísto toho, abyste se nechali vést pouze emocemi nebo okamžitými potřebami.

Také učí rozvoji nezávislého myšlení a kritického posouzení informací.

A rozhodování tím, že se učíte logickému a etickému hodnocení možností.

Sebereflexi a tvůrčí  myšlení

Rozvoj sebeúcty a sebevědomí tím, že si poskytnete prostor pro hluboké sebepoznání a sebereflexi.

Filozofie učí sebereflexi, povzbuzuje k pravidelnému vyhodnocování svých myšlenek, cílů a postojů.

Rozvíjí tvořivost a inovativní myšlení tím, že klade otázky a vyzývá k hledání nových a originálních odpovědí.

 

Otevřenou diskusi o tématech

Můžete zlepšovat komunikační dovednosti a schopnost jasně a přesně vyjádřit své myšlenky a argumenty. Učit se porozumět různým perspektivám a respektu a ocenění různosti názorů a životních zkušeností.

Empatii a ocenění pocitů a zkušeností druhých

Učí nejen empatii, ale také jak budovat odolnost, čelit nejistotě, nezdaru a stresu.

Učí řešit problémy tím, že učí kreativnímu a analytickému myšlení.

Co lidé o kurzu říkají

Pro mne opravdu parádní kurz. Už několik let jsem toužil po tom, nahlédnout do nejrůznějších přístupů lidí k životu, světu, filosofii... a pořád jsem nevěděl, jak začít, aby to nějak dávalo smysl a mělo to hlavu a patu... Musím říct, že jsem na přednáškách kolikrát seděl úplně fascinovaný a s otevřenou pusou nepobíral... Kolik úžasných věcí se mi díky kurzu spojilo a jaké nové obzory mi kurz otevřel. :-)) Fakt super!

Martin S.

Kurz mě naučil řešit každodenní situace s klidem a rozvahou a zároveň mi dodal odvahu začít svůj život aktivně přetvářet podle vlastních představ. Doporučila bych ho všem, kteří hledají cestu k naplněnému životu, ale nejsou si jisti, kterým směrem se k němu vydat.

Iveta T.

Jednotlivá témata kurzu

přírodní filozofie vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

1. téma: Přírodní Filozofie

Aktivní Filozofie: způsob života

Jak poznat a rozvíjet lidské hodnoty

více o tématu
Člověk a Universum vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

2. téma: Člověk a univerzum

Složení člověka a jeho přirozenost

Teorie Dharmy a Karmy

více o tématu
odkaz dávné Indie vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

3. téma: Odkaz dávné Indie

Symbolismus Bhagavadgíty

Nastínění vnitřního konfliktu

více o tématu
záhady Tibetu vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

4. téma: Záhady Tibetu

Starobylé tibetské texty: Hlas ticha

Hodnota Introspekce a rozjímání

více o tématu
Budhistická filozofie vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

5. téma: Buddhistická Filozofie

Bolest jako přenosce vědomí

Krize: porozumět jim a překonat je

více o tématu
Moudrost Číny vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

6. téma: Moudrost Číny

Konfucius a jeho učení

Etika v rámci společnosti

více o tématu
výzva života ve společnosti vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

7. téma: Výzva života ve společnosti

Jaké jsou hlavní překážky v soužití?

Problémy  současného člověka a světa

více o tématu
Platon a mytus o jeskyni vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

8. téma: Platon a Mýtus o jeskyni

Je svět opravdu takový, jaký ho vidíme?

Mýtus o jeskyni: klíče vysvětlení

více o tématu
Aristoteles_hledání štěstí vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

9. téma: Aristoteles

Jaké hodnoty jsou důležité pro soužití?

Hledání štěstí

více o tématu
Plotin a neoplatonská škola vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

10. téma: Plotin a neoplatonská škola

Důležitost eklekticismu pro soužití

Harmonizace všech úrovní člověka

více o tématu
důležitost výchovy vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

11. téma: Důležitost výchovy

Občan a jeho úloha

Hodnota výchovy

více o tématu
Egypt vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

12. téma: Egypt

Zásady Maat

Spravedlnost jako kolektivní impuls

více o tématu
Řím a stoikové vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

13. téma: Řím a Stoikové

Řím a občané světa

Stoikové: Seneca, Epiktétos, Marcus Aurelius

více o tématu
Dějiny, paměť a zkušenost vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

14. téma: Dějiny, paměť a zkušenost

Dokážeme dějiny posuzovat objektivně?

Zkušenost jako impuls pro budoucnost

více o tématu
dějiny a mytologie vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

15. téma: Dějiny a mytologie

Psychologická skutečnost mýtů

Vlastnosti symbolů

více o tématu
historické cykly vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

16. téma: Historické cykly

Rozvoj lidstva

Kolo dějin

více o tématu
Svoboda a Osud vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

17. téma: Svoboda a Osud

Má člověk možnost svobodné volby?

Fixní archetypy a evoluce lidstva

více o tématu
praktická cvičení vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

Praktická Cvičení

(jsou součástí jednotlivých témat)

Vědomí, koncentrace, pozornost, paměť, návyky, inteligence, imaginace, vůle.

Kurz srovnávací filozofie

17 témat kurzu

Kurz pro rozvoj osobnosti vás v 17-ti tématech provede nejvýznamějšími myšlenkami a hodnotami, které tvoří významné duchovní dědictví lidstva.

Chci vědět více o tématech kurzu

Více si můžete poslechnout také v našem podcastu

filozofie_v_modernim_zivote vzdělávací přednášky a kurzy Plzeň, osobní rozvoj v Plzni
Aktuálně vypsané termíny kurzu

Vzdělávací program (kurz 13. 6. v 18 h)

Bude probíhat jednou týdně vždy ve čtvrtek od 18:00 h do 20 h. Celková doba trvání je 20 týdnů. Začátek kurzu: čtvrtek 13. června 2024

Přejít na akci

Vzdělávací program (kurz 4. 9. v 18 h)

Bude probíhat jednou týdně vždy v úterý od 18:00 h do 20 h. Celková doba trvání je 20 týdnů. Začátek kurzu: úterý 4. září 2024

Přejít na akci
Základní informace:
17 bloků přednášek a praktických cvičení, celková délka trvání kurzu je 20 týdnů.
Přednášky budou probíhat jednou týdně vždy ve stejný den od 18:00 h do 20 h.
Kde: Nová Akropolis, Purkyňova 12, Plzeň
Cena za celý kurz: 2350 Kč (studenti a senioři 1700 Kč)
Pro přihlášení do kurzu anebo případné dotazy vyplňte formulář níže.

Reference ke kurzům:

„Z kurzu jsem nadšený rozšířil mi pohled na okolní svět i sebe. Přidalo mi to klidu do života a odstranilo stres.“  Karel P.

„Kurz rétoriky splnil moje očekávání. Paní Flaitingrová má mnoho zkušeností a znalostí, aby tě posunula dál. Určitě každému doporučuji.“ Daniel N.

„Skvělý kurz,vše jasné a srozumitelně. Empatická lektorka pracovala s laskavým předáním nových dovedností. Teorie i praxe v jednom - na jedničku. Děkuji a těším se na pokračující kurz.😉  Marketa K.

„Inspirativní, poučné, těším se na další seminář, kurz.“ Dana K.

Máte zájem o kurz?

PŘIHLASTE SE

Přejít nahoru