Řím a Stoikové vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

13. téma: Řím a Stoikové

Řím a Stoikové

Vítejte ve světě starověkého Říma, který nejen oslní svými impozantními stavbami, ale také poskytuje cenné filozofické myšlenky stoicismu. Stoicismus, plně rozvinutý v době Římského císařství, nabízí cestu ke svobodě, moudrosti a světoobčanství. Dnes se podíváme na význam stoicismu v římské společnosti a na jeho hlavní představitele – Seneku, Epiktéta a Marka Aurelia.

Stoicismus, přenesený z epochy helénizmu, přináší mnoho hodnotných myšlenek a ukazuje, že tyto myšlenky jsou použitelné v praktickém životě. Stoikové nám představují ideu „člověka-světoobčana“, který se ptá, kdo je skutečným světoobčanem a kde najde svůj domov a vlast. Věří, že rozdíly mezi lidmi lze sjednotit do harmonického celku, pokud dokážeme harmonizovat svou vlastní přirozenost s vyšší podstatou.

Stoicismus také přináší koncept skutečné svobody, která nespočívá ve vnějších okolnostech, ale v naší schopnosti přijímat věci takové, jaké jsou, a udržovat vnitřní stabilitu, známou jako „ataraxie“. Stoikové nás učí, že skutečná svoboda spočívá v rozhodování v souladu s naší pravou podstatou a s ohledem na vyšší dobro.

Seneka, jeden z nejvýznamnějších stoických myslitelů, se zabýval otázkami etiky a správného života. Jeho díla, jako například Dopisy Luciliovi, představovala průvodce pro stoický způsob myšlení a jednání. Seneka zdůrazňoval význam sebekontroly a rozvoje morálních hodnot, které byly klíčové pro dosažení štěstí.

Epiktétos, další stoický filozof, se zaměřoval na to, co je a není ve lidské moci. Jeho myšlenky nás učí přijímat věci takové, jaké jsou, a přestat se trápit tím, na co nemáme vliv. Epiktétos nám připomíná, že naše reakce na události je důležitější než samotné události samy o sobě.

Marcus Aurelius, římský císař a stoický filozof, byl ztělesněním filozofie v praxi. Jeho zápisky, známé jako Hovory k sobě, ukazují jeho hledání moudrosti a klidu v turbulenci vládnutí a života. Marcus Aurelius nám připomíná, že naše myšlenky a postoje mají moc ovlivnit naše vnímání světa.

Řím a stoikové nám přinášejí nejen impozantní stavby, ale také cenné myšlenky a filozofii, která nám může poskytnout směr a inspiraci v našem vlastním životě. Stoicismus nás učí, jak dosáhnout skutečné svobody, moudrosti a světoobčanství prostřednictvím harmonie sebe sama s vnějším světem. Je to cesta, kterou můžeme sledovat, ať už se nacházíme v Římě nebo kdekoli jinde na světě.

Takže se nechte inspirovat Římem a stoiky a objevte cestu k větší svobodě, moudrosti a světoobčanství. Stoicismus nás učí, jak sjednotit rozdíly do harmonického celku a dosáhnout vnitřního klidu a rovnováhy. Je to filozofie, která nám může pomoci překonat překážky a dosáhnout autentického a naplněného života.

ZPĚT na stránku vzdělávacího programu

Aktuální termíny vzdělávacího kurzu ZDE

Přejít nahoru