Témata vzdělávacího programu

Rozvíjejte své dovednosti: 17 týdnů s praktickou filozofií v moderním životě

ZPĚT na stránku vzdělávacího programu

Aktuální termíny vzdělávacího kurzu ZDE

Osud a svoboda vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

17. téma: Svoboda a Osud

Svoboda a osud Svoboda a osud– dva záhadné pojmy, které se neustále prolínají v lidském životě. Jsou protiklady, které se navzájem ovlivňují, ale zároveň spolupracují na formování našich životních příběhů. V tomto článku se budeme zabývat jejich vztahem a ukážeme, jak můžeme využít svobody volby a archetypů k vytváření vlastního osudu. Svoboda volby je základním […]

17. téma: Svoboda a Osud Číst dál »

Témata vzdělávacího programu
Historické cykly vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

16. téma: Historické cykly

Historické cykly Je fascinující se ptát, zda se historie skutečně opakuje a zda jsme v současné době v lepším postavení než naši předkové. Existuje teorie „věčného návratu“, která naznačuje, že události se opakují v nekonečném cyklu. Avšak je důležité si uvědomit, že každý cyklus je ovlivněn novými okolnostmi a výzvami, které se v průběhu času

16. téma: Historické cykly Číst dál »

Témata vzdělávacího programu
Dějiny a mytologie vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

15. téma: Dějiny a mytologie

Dějiny a mytologie Mýty jsou mnohem více než pouhé vymyšlené příběhy ze starých časů. V průběhu staletí se přenášejí z generace na generaci, protože mají schopnost oslovit hlubší části lidské psychiky a vnést do našeho života smysl a porozumění. Mýty jsou zrcadlem lidských povah, emocí a touhy po pochopení světa kolem nás. Proč se tedy

15. téma: Dějiny a mytologie Číst dál »

Témata vzdělávacího programu
Dějiny,paměť a zkušenost vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

14. téma: Dějiny, paměť a zkušenost

Dějiny, paměť a zkušenost Dějiny jsou jako mozaika, skládající se z nekonečného množství událostí, osobností a rozhodnutí. Jsou ovlivněny našimi zkušenostmi a pamětí, které nám umožňují porozumět minulosti a využívat ji k budování budoucnosti. Avšak, dokážeme vůbec posuzovat dějiny objektivně? A jak zkušenost může sloužit jako impuls pro budoucnost? V tomto článku se podíváme na

14. téma: Dějiny, paměť a zkušenost Číst dál »

Témata vzdělávacího programu
Řím a Stoikové vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

13. téma: Řím a Stoikové

Řím a Stoikové Vítejte ve světě starověkého Říma, který nejen oslní svými impozantními stavbami, ale také poskytuje cenné filozofické myšlenky stoicismu. Stoicismus, plně rozvinutý v době Římského císařství, nabízí cestu ke svobodě, moudrosti a světoobčanství. Dnes se podíváme na význam stoicismu v římské společnosti a na jeho hlavní představitele – Seneku, Epiktéta a Marka Aurelia.

13. téma: Řím a Stoikové Číst dál »

Témata vzdělávacího programu
Egypt vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

12. téma: Egypt

Egypt Egypt, země bohatá na historii a kulturní poklady, byla známá svými unikátními zásadami Maat. Maat, personifikace spravedlnosti a řádu, byla základním principem egyptské společnosti. Byla to síla, která udržovala harmonii mezi lidmi, bohy a přírodou. Spravedlnost v Egyptě nebyla pouze individuálním konceptem, ale spíše kolektivním impulsem. Lidé věřili, že dodržování zásad Maat je zodpovědností

12. téma: Egypt Číst dál »

Témata vzdělávacího programu
Důležitost výchovy vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

11. téma: Důležitost výchovy

Důležitost výchovy Ve světě plném změn a výzev je výchova a vzdělání zásadními faktory, které mají vliv na formování charakteru a hodnot jednotlivce. Každý člověk má potenciál být dobrým, uvědomělým a odpovědným občanem, a právě prostřednictvím výchovy a vzdělání můžeme tuto cestu objevit. Přinášíme vám pohled na vlastnosti dobrého člověka, vliv výchovy a vzdělání na

11. téma: Důležitost výchovy Číst dál »

Témata vzdělávacího programu
Plotin a neoplatonská škola vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

10. téma: Plotin a neoplatonská škola

Plotin a neoplatonská škola Neoplatonismus, filozofický směr starověkého Říma, přináší do našeho světa moudrost a učení, které má dodnes významný vliv na naši kulturu. Jeho zakladatel, Plotin, kladl důraz na eklekticismus a harmonii, které jsou klíčové pro dosažení vyššího soužití a harmonie mezi lidmi. Podívejme se, jak tyto prvky mají vliv na naše životy a

10. téma: Plotin a neoplatonská škola Číst dál »

Témata vzdělávacího programu
Aristoteles vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

9. téma: Aristoteles

Aristoteles Aristoteles, slavný řecký filosof a učitel Alexandra Velikého, se stal jedním z nejvýznamnějších myslitelů své doby. Jeho myšlenky a filozofie přetrvávají dodnes a poskytují nám cenné poznatky o tom, jak dosáhnout štěstí a vytvořit harmonické soužití mezi lidmi. Podle Aristotela je štěstí konečným cílem lidského života. Ale jak ho tedy dosáhnout? Pro něj je

9. téma: Aristoteles Číst dál »

Témata vzdělávacího programu
Platon a mýtus o jeskyni vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

8. téma: Platon a Mýtus o jeskyni

Platon a Mýtus o jeskyni Je svět opravdu takový, jaký ho vidíme? Skutečně ho známe, nebo žijeme v síti iluzí? Tato otázka nás provází od nepaměti a přitahuje naše myšlení k hlubokým filozofickým úvahám. Jedním z nejvýznamnějších příspěvků k této problematice je Mýtus o jeskyni od starověkého řeckého filozofa Platona. Platon nás zve na cestu

8. téma: Platon a Mýtus o jeskyni Číst dál »

Témata vzdělávacího programu
Výzva života ve společnosti vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

7. téma: Výzva života ve společnosti

Výzva života ve společnosti Soužití ve společnosti je neustálou výzvou, kterou musíme čelit každý den. Je to jako složitá skládanka, kterou musíme sestavit tak, aby všechny kousky zapadly dohromady. Nicméně, překážky na cestě k harmonickému soužití jsou mnohdy velké a složité. Jednou z hlavních překážek je nedostatek porozumění a komunikace. Často se stává, že lidé

7. téma: Výzva života ve společnosti Číst dál »

Témata vzdělávacího programu
Moudrost Číny vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

6. téma: Moudrost Číny

Moudrost Číny Co je malé a co velké já v nás? Jak dosáhnout řádu ve společnosti? A jaký význam mají obřady a tradice? Konfucianismus, který ovlivňuje čínské myšlení již téměř 2 500 let, nabízí eticko-politické zřízení založené na principech bratrství, řádu a harmonie. Jeho uspořádání společnosti, vedené nejschopnějším a nejctnostnějším člověkem, je odrazem harmonie v

6. téma: Moudrost Číny Číst dál »

Témata vzdělávacího programu
Buddhistická filozofie vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

5. téma: Buddhistická Filozofie

Buddhistická Filozofie Je možné se přiblížit k pochopení smyslu našeho života? Dá se překonat bolest a utrpení? Jak najít vnitřní harmonii? Tyto otázky jsou stále aktuální a zároveň obtížné pro mnoho mladých lidí. Mnoho filozofů se zabývalo otázkou lidské existence a hledáním smyslu života. V tomto ohledu buddhistická filozofie přináší zajímavý pohled. Namísto utíkání před

5. téma: Buddhistická Filozofie Číst dál »

Témata vzdělávacího programu
záhady Tibetu vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

4. téma: Záhady Tibetu

Záhady Tibetu Úchvatná země Tibetu, s jejím bohatým dědictvím a mystickou atmosférou, skrývá mnoho tajemství a záhad. Mezi nejvýznamnější patří starobylé tibetské texty, které přinášejí hluboké ponaučení o Hlasu ticha, Hodnotě introspekce a rozjímání. Tyto texty nabízejí cenné poznání o lidské mysli a duši, které mohou změnit náš pohled na svět. Hlas ticha je koncept,

4. téma: Záhady Tibetu Číst dál »

Témata vzdělávacího programu
Bhagavadgita vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

3. téma: Odkaz dávné Indie

Odkaz dávné Indie V posvátném indickém textu Bhagavadgíta se skrývá hluboká moudrost a poselství. Tento text nám přináší pochopení vnitřního boje a umožňuje nám hledat odpovědi na otázky týkající se našeho života a rozhodování. Indická filozofie nám vysvětluje smysl vnitřního boje jako součást cyklické evoluce a hledání harmonie. Bhagavadgíta je plná symbolů, které nám pomáhají

3. téma: Odkaz dávné Indie Číst dál »

Témata vzdělávacího programu
Člověk a Universum vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni

2. téma: Člověk a univerzum

Člověk a univerzum Člověk, jako bytost žijící v nekonečném vesmíru, se od nepaměti zajímá o své místo v tomto tajemném prostoru. Jak jsme složeni a jaké jsou zákonitosti ovlivňující náš vývoj? A proč je důležité mít na zřeteli důsledky svého jednání? Člověk je složen z různých úrovní, které ovlivňují naše bytí a vztah s univerzem.

2. téma: Člověk a univerzum Číst dál »

Témata vzdělávacího programu
přírodní filozofie vzdělávací kurz Plzeň, osobní rozvoj v Plzni filozofie pro život Plzeň

1. téma Přírodní filozofie

Přírodní filozofie Co nám přináší etika a morálka do života? Jaké jsou to ctnosti a jak nás mohou posílit? A existují věčné hodnoty platné v každé době a na každém místě? Dovolte mi, abych vás provedla těmito otázkami a přiblíží vám, jak etika a filozofie mohou obohatit váš každodenní život. Etika a morálka jsou úzce

1. téma Přírodní filozofie Číst dál »

Témata vzdělávacího programu
Přejít nahoru