Praktická rétorika

Praktická rétorika (základní kurz)

• Technika řeči, práce s emocemi • Neverbální komunikace • Trénink řečnických dovedností • celkem 9 vyučovacích hodin ve dvou blocích přednášek a cvičení

Základní informace:

Témata kurzu:

 • Tradiční pojetí rétoriky
 • Technika řeči – respirace, fonace, rezonance, vokalizace, artikulace
 • Autentický hlas
 • Práce s emocemi
 • Neverbální komunikace
 • Tvorba a skladba projevu
 • Praktické rady
 • Trénink řečnických dovedností

Komu je kurz určen:

Všem, kteří chtějí zlepšit svůj mluvený projev, své prezentační a komunikační dovednosti.

Během praktických cvičení se naučíte:

 • Jak působit slovem
 • Jak pracovat s dechem
 • Jak správně artikulovat
 • Jak správně vyslovovat
 • Jak ovládnout řeč těla
 • Jak zvládnout trému a další překážky
 • Jak se správně připravit
 • Jak vyčerpat téma a ne posluchače
 • Jak být sám sebou

Délka trvání:

Celkový počet výukových hodin: 8
(2 bloky přednášek a cvičení po 4 výukových hodinách, každá v délce trvání 45 minut)

Reference ke kurzům:

„Z kurzu jsem nadšený rozšířil mi pohled na okolní svět i sebe. Přidalo mi to klidu do života a odstranilo stres.“  Karel P.

„Kurz rétoriky splnil moje očekávání. Paní Flaitingrová má mnoho zkušeností a znalostí, aby tě posunula dál. Určitě každému doporučuji.“ Daniel N.

„Skvělý kurz,vše jasné a srozumitelně. Empatická lektorka pracovala s laskavým předáním nových dovedností. Teorie i praxe v jednom – na jedničku. Děkuji a těším se na pokračující kurz.😉  Marketa K.

„Inspirativní, poučné, těším se na další seminář, kurz.“ Dana K.

Máte zájem o tuto akci?

PŘIHLASTE SE

Přejít nahoru